طرفدار کدوم تیمی؟
(59.70%) 200
پرسپولیس
(40.29%) 135
استقلال

تعداد شرکت کنندگان : 335